Ürün grupları

Genel çalışma şartları

geri
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG genel satış, teslimat ve ödeme koşulları
Güncellik 14.03.2022
PDF dokümanı olarak indirmeye git:
 KIPP GTC 138 kB

Genel - Geçerlilik Alanı

 1. Satış koşullarımız koşulsuz olarak geçerlidir; sipariş verenin karşıt veya bizim satış koşullarımızdan sapan koşulları tarafımızca kabul edilmez, bunun istisnası için ancak bunların geçerliliğini açıkça ve yazılı olarak onaylamış olmamız gerekmektedir. Satış koşullarımız, sipariş verenin bizim satış koşullarımıza aykırı veya bunlardan sapan koşullarının bilincinde olduğumuz halde teslimatı sipariş verene koşulsuz olarak gerçekleştirmiş olduğumuz durumda da geçerlidir.
 2. Bu sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla bizim ve sipariş veren arasında yapılan tüm anlaşmalar yazılı olarak yapılmak durumundadır.
 3. Tüketicilerle anlaşmalar yapmıyoruz. Satış, teslimat ve ödeme koşullarımız sadece Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 310 Paragraf 1 uyarınca şirketlere karşı geçerlidir.


T
eklif Teklif belgeleri Kataloglar

 1. Sipariş verenin siparişi BGB Madde 145 uyarınca teklif olarak nitelenebiliyorsa, bunu iki (2) hafta içinde kabul edebiliriz.
 2. Resimler, çizimler, hesaplamalar ve diğer evrakların mülkiyet ve telif hakları tarafımıza aittir; bunlar üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz. Bunların üçüncü taraflara aktarılmasından önce sipariş verenin tarafımızdan açık ve yazılı bir onay alması gerekmektedir.
 3. Ürünlerimiz ile ilgili değer artırıcı veya değeri muhafaza eder niteliğe sahip teknik değişikler her hangi bir zamanda ve önceden haber verilmeksizin yerine getirilebilecektir.


Fiyatlar - Ödeme Koşulları - Gecikme

 1. Sipariş onayı sürecinde farklı bir sonuç alınmadığı taktirde, fiyatlarımız "fabrika teslimi" standardında geçerlidir.
 2. Ambalaj fatura edilecektir.
 3. Ürün yelpazemizde yer almayan özel modellerde üretim nedeniyle sipariş miktarından sapmalar meydana gelebilir. Sözleşmede başka bir şekilde belirtilmediği takdirde %10'a kadar fazla veya eksik teslimatlar teslimat yükümlüğünün sözleşmeye uygun bir şekilde yerine getirildiği anlamına gelir. Bu durumda gerçekten teslim edilen miktar fatura edilir.
 4. Yasal katma değer vergisi fiyatlarımıza dahil değildir; fatura tarihinde yasal oran tutarında faturada ayrı bir kalem olarak belirtilir.
 5. Fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tarafımıza bir ödemenin ulaşması durumunda, siparişi veren %2 iskontolu ödeme yapma hakkına sahip olur.
 6. Sipariş teyidinden farklı belirtilmiyorsa, satın alma fiyatı net (kesintisiz) olarak otuz gün içerisinde fatura tarihinden itibaren ödenmelidir. Gecikmeyi vadenin dolmasından sonra gönderilen bir ihtar ile daha erken uygun bir zamana çekme hakkımız saklıdır. Ödeme gecikme sonuçlarıyla ilgili olarak yasal kurallar geçerlidir.
 7. Mahsup etme hakları sipariş veren tarafından ancak karşı talepleri yasal olarak geçerli bir şekilde tespit edildiğinde, bunlara karşı herhangi bir itiraz bulunmadığında veya bizim tarafımızca kabul edildiğinde kullanılabilir. Ayrıca bir ödemeyi geri tutma hakkını uygulama konusunda sadece karşı talep aynı sözleşmeyi esas aldığı durumda yetkilidir.
 8. Küçük siparişlerde bir asgari miktar ek ödemesi talep ediyoruz (mal bedeli € 25,00 altında olduğunda € 15,00 ve mal bedeli € 50,00 altında olduğunda € 8,00).


Teslimat süresi

 1. Tarafımızca belirtilmiş olan teslimat süresinin başlangıcı sipariş veren ile tüm teknolojik soruların yanıtlanmış olması ön koşuluna sahiptir.
 2. Teslimat yükümlülüğümüzün yerine getirilmesinin ön koşulu sipariş verenin yükümlülüklerini zamanında ve kurallara uygun bir şekilde yerine getirmesidir. Yerine getirilmeyen sözleşme ile ilgili itiraz hakkı saklı kalmaktadır.
 3. Yasal belirlemelere göre mevcut satın alma sözleşmesi § 286 Par. 2 No. 4 BGB veya § 376 HGB uyarınca kesin bir anlaşma ise sorumluluk üstleniyoruz. Tarafımızdan kaynaklanan teslimat gecikmesinin sonucunda müşterinin, sözleşmenin yerine getirilmesinin sürdürülmesinin kendine bir faydası olmadığını belirtmesi durumunda yasal hükümlere göre bu durumu kabul etmekle yükümlüyüz.
 4. Teslimatın gecikmesinin tarafımızca neden olunan kasıtlı ya da ağır ihmalden kaynaklanan sözleşme ihlaline dayanması halinde yasal hükümlere göre ayrıca temsilcimizin ya da yardımcı personelimizin kusurlarını üstlenmekle sorumluyuz. Teslimatın gecikmesi tarafımızın ağır ihmaline dayanan sözleşme ihlalinden kaynaklanıyorsa tazminat sorumluluğumuz öngörülebilen, tipik olarak ortaya çıkan zararlarla sınırlıdır.
 5. Tarafımızdan kaynaklanan teslimatın gecikmesi önemli sözleşme yükümlülüğünün kusurlu ihlalinden kaynaklanıyorsa da, yasal hükümlere göre bu durumda da tazminat sorumluluğumuz öngörülebilen, tipik olarak ortaya çıkan zararlarla sınırlıdır.
 6. Teslimatın gecikmesi durumunda gecikmenin devam ettiği her tamamlanan hafta için ayrıca teslimat değerinin toplam %3, maksimum teslimat değerinin %15’ini aşmayacak tutarda gecikme tazminatı ödemekle yükümlüyüz.
 7. Sipariş sahibi, gecikmemizden sonra bize uygun bir ek süre verirse ve teslimat bu ek süre bittikten sonra da gerçekleşmezse sipariş sahibi sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Uygun bir ek süre sonuçsuz olarak sona ermişse siparişi veren, ek süre sona erdikten sonra iki haftalık bir süre içinde sözleşmeden geri çekildiğini veya sözleşme ilişkisi içerisinde kaldığını beyan etmekle yükümlüdür.
 8. Tedarikçilerimizi titizlikle seçtiğimizi ve uygun şartlarla anlaşmalarımızı yaptığımız halde tedarikçilerimizin bize zamanında teslimat yapamadığını kanıtlayacak olursak, teslimat süresi tedarikçiler tarafından zamanında yapılmayan teslimatlardan kaynaklanan gecikme süresi kadar uzatılacaktır. Teslimatın tedarikçi kaynaklı olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması durumunda sözleşmeden geri çekilme hakkımız bulunmaktadır.
 9. Siparişi veren kabul gecikmesine düşerse veya diğer iştirak yükümlülüklerini ihlal ederse bizim açımızdan meydana gelmiş olan kaybı, oluşacak her türlü ek masrafları da içerecek şekilde siparişi verenden talep etme hakkımız bulunmaktadır. Bu durumda satışa konu olan nesnenin tesadüfen helak olması veya tesadüfen kötüleşmesi tehlikesi de siparişi verenin kabul gecikmesine düştüğü zamanda sipariş veren tarafa geçer.


Riskin devredilmesi

 1. Sipariş teyidinden başka bir sonuç çıkmadığı hallerde, üzerinde anlaşılmış olan teslimat şekli "fabrika teslimi" (EXW Incoterms 2020) Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, olarak kabul edilir. Teslim edilecek ürün kısmi teslimat bile olsa, teslim edilmeye hazır olduğunda risk sipariş verene aittir.
 2. Kısmi teslimatlara, sipariş veren için makul olduğu sürece izin verilir.


Ambalajların iade alınması

 1. Ambalaj yönetmeliğine göre, şirketimiz tarafından kullanılan taşıma ve paketleme ambalajlarını iade etme olanağınız bulunmaktadır. İade gönderiminin giderleri sipariş veren tarafından karşılanır.


Kusurlara yönelik haklar - zaman aşımı

 1. Sipariş verenin kusurlara yönelik hakları için, Alman HGB Yasası Madde 377 uyarınca inceleme ve itiraz etme yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması ön koşuldur.
 2. Satın alınan üründe kusur bulunduğu takdirde, kusuru giderme veya kusursuz bir ürün teslim etme alternatiflerinden birini tercih etme hakkımız bulunmaktadır.
 3. Ürünün bu yöntemlerle ikame edilmesi, şirketimiz kaynaklı nedenlerden ötürü belirli bir süre boyunca gerçekleştirilmediği takdirde, sipariş verenin sözleşmeden çekilme ve ürün fiyatında belirli bir indirim talep etme hakkı bulunmaktadır. Uygun ek sürede teslimat gerçekleşmezse sipariş veren, telafi başarısız olduktan sonra iki hafta içinde sözleşmeden cayıp caymadığını ya da sözleşmenin yerine getirilmesini hala isteyip istemediğini bize bildirmelidir.
 4. Sipariş verenin, yasal hükümlere göre temsilcilerimizin ya da yardımcı personelimizin kasıtlı ya da ağır ihmallerine dayananlar dahil kasıtlı ya da ağır ihmallere dayanan tazminat taleplerini gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Sözleşmeyi kasıtlı ihmal etmekle itham edilmediğimiz müddetçe tazminat yükümlülüğümüz öngörülebilen, tipik olarak ortaya çıkan zararla sınırlıdır.
 5. Kusurlu olarak önemli bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal etmemiz halinde de yasal hükümlere göre tazminat yükümlülüğümüz öngörülebilen, tipik olarak ortaya çıkan zararla sınırlıdır. Önemli sözleşme yükümlülüğü, yükümlülük ihlali bunun müşteri tarafından yerine getirileceğine inandığı ve inanması gereken yükümlülükle ilgili ise söz konusudur.
 6. Kusurlu ihlal nedeniyle can kaybına, yaralanmaya, sağlığı tehlikeye atma durumunda ve verdiğimiz garanti, yapısal garanti veya dayanıklılık garantisinin koruma alanına giren zararlar ilgili garanti sözleşmesinde başka bir durum kararlaştırılmamışsa sorumluluk dahilindedir; bu ürün sorumluluk yasası ve genel veri koruma yönetmeliği uyarınca zorunlu sorumluluktur.
 7. Yukarıda farklı bir düzenleme yapılmamışsa sorumluluk söz konusu değildir
 8. Kusur taleplerinin geçerlilik süresi (garanti talepleri), risklerin devrinden itibaren hesaplandığında 12 aydır. Satışa konu mal alışıldığı üzere bir yapı için kullanılırsa ve bu durum kusura neden olursa geçerli değildir.
 9. Sipariş verenin kusurdan kaynaklanan garanti talepleri on iki (12) ay sonra sonlanır. Zamanaşımı süresi teslimattan itibaren başlar. Kasıtlı ya da ağır kusurlu sorumluluk ihlallerinde, kusurun hileli olarak gizlenmesi halinde, BGB Madde 438 Par. 1 Bent 1 bağlamında üçüncü kişilere somut bir şekilde iade hakkı halinde, GVKY’ye ihlallerde, ürün sorumluluk yasası taleplerinde ve yapı garantisi devralındığında zaman aşımına ilişkin yasal hükümler geçerlidir; garantinin devralınması halinde bu sadece ilgili garanti sözleşmesinden farklı bir durum ortaya çıkmıyorsa geçerlidir. Tedarikçinin geri çekilmesi durumunda BGB Madde 445a, 445b uyarınca talepler bundan etkilenmez.


Sorumluluk

 1. Önceki kısımda öngörülen dışında tazminata ilişkin diğer sorumluluklar (Kusur talepleri - Zaman aşımı), geçerli kılınan talebin hak niteliği dikkate alınmadan, söz konusu değildir. Bu özellikle sözleşme imzalandığındaki kusurların tazminat talepleri, diğer sorumluluk ihlalleri ya da BGB Madde 823 uyarınca maddi hasarların giderilmesine ilişkin haksız talepler için geçerlidir.
 2. Bent 1’e göre sınırlandırma, sipariş veren zarar tazminatı talebi, yerine boş harcamalar talep ederse de geçerlidir.
 3. Tazminat sorumluluğunun kabul edilmemesi veya kısıtlanması durumunda bu, çalışanlarımızın, işçilerimizin, vekillerinin ve yardımcılarının kişisel tazminat sorumluluğu için de geçerlidir.


Mülkiyeti koruma haklarının güvenceye alınması

 1. Sipariş veren ile iş ilişkilerinden oluşan tüm ödemeler alınana kadar satışa konu olan malın mülkiyeti bize aittir. Siparişi verenin sözleşmeye aykırı her bir davranışında, özellikle de ödemeleri geciktirmesi durumunda yasal haklarımızı kullanma ve satışa konu olan malı geri alma hakkımız bulunmaktadır. Satışa konu olan malın geri alınmasından sonra bu malı nakde dönüştürme hakkımız bulunmaktadır ve bu işlem sonucunda elde edilen gelir - uygun nakde dönüştürme masrafları düşüldükten sonra - siparişi verenin yükümlülüklerine mahsup edilecektir.
 2. Hacizlerde veya üçüncü tarafların diğer türden müdahalelerinde siparişi verenin, bizi vakit kaybetmeden, § 771 ZPO uyarınca dava açabilmemiz için bilgilendirmesi gerekmektedir. Üçüncü taraf bize bu türden bir dava ile ilgili mahkeme masraflarını ve diğer masrafları tazmin etme durumunda olmadığında, meydana gelmiş olan kayıpların sorumluluğu sipariş verene aittir.
 3. Siparişi veren satışa konu olan malı düzenli iş akışı dahilinde başkalarına satma hakkına sahiptir; ancak bize şimdiden satışa konu olan mal üzerinde ek bir işlem yapılarak ya da yapılmadan satılacağından bağımsız olarak, müşterilerine veya üçüncü taraflara yapacağı satıştan elde edeceği nihai fatura tutarındaki (satış vergisi dahil) gelirlerin tamamını devir edecektir. Siparişi veren bu talebin tahsil edilmesi konusunda, sözleşmeden cayma durumunda da yükümlüdür. Bu yükümlülükleri kendimizin tahsil etme yetkimiz bu durumundan etkilenmez. Ancak siparişi veren ödeme yükümlülüklerini tahsil ettiği gelirlerden yararlanarak yerine getirdiği, ödeme gecikmesine düşmediği ve özellikle de bir iflas işleminin başlatılmasına dair bir başvuruda bulunulmadığında veya ödemeler durdurulmadığında, alacaklarımızı kendimiz tahsil etmeme yükümlülüğünü kabul ediyoruz. Bu durum söz konusu olduğunda, siparişi verenin bize devredilmiş alacaklarını ve bunların borçlularını bildirmesini, tahsil ile ilgili tüm bilgileri sunmasını ve ilgili evrakları bize ulaştırmasını talep etme hakkımız bulunmaktadır.
 4. Satışa konu olan malın siparişi veren tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim adımıza gerçekleştirilmektedir. Satışa konu olan mal bize ait olmayan farklı nesneler ile işlenirse yeni malın mülkiyetine satışa konu olan malın (fatura tutarı, satış vergisi dahil), işleme zamanında işlenen diğer nesnelerin değerine olan oranı derecesinde siparişi veren ile birlikte ortak oluruz. İşleme sonucunda elde edilen yeni mal için, mülkiyeti saklı kalmak üzere teslim edilmiş olan satışa konu mal için geçerli olan durum aynen geçerlidir.
 5. Satışa konu olan mal bize ait olmayan farklı nesneler ile ayrılmaz şekilde karıştırılırsa yeni malın mülkiyetine satışa konu olan malın (fatura tutarı, satış vergisi dahil), karıştırma zamanında karıştırılan diğer nesnelerin değerine olan oranı derecesinde siparişi veren ile birlikte ortak oluruz. Karıştırma işlemi, sipariş verenin nesnesi ana nesne olarak görülecek şekilde gerçekleşirse, sipariş verenin bize orantılı şekilde ortak mülkiyet hakkı aktaracağı konusunda anlaşmaya varıyoruz. Sipariş veren bu şekilde oluşan tek mülkiyet veya ortak mülkiyet hakkını bizim için saklı tutar.
 6. Sipariş verenin talebi üzerine teminatlarımızın değerinin emniyete alınması gereken alacaklarımızın değerini %20'nin üzerinde geçiyor olması durumunda, bize ait olan teminatları serbest bırakma yükümlülüğümüz mevcuttur; serbest bırakılacak olan teminatların seçimi bize aittir. 


Ürünlerin İadesi

Genel olarak nihai olarak satılmış ve kurallara uygun şekilde teslim edilmiş olan ürünler geri alınmaz. İstisnalar sadece önceden mutabakata varılmış olağanüstü durumlarda geçerlidir.


Yetkili mahkeme

 1. Sipariş veren taraf ticaretçi ise Rottweil Bölge Mahkemesi yetkilidir. Ancak sipariş vereni kendi ikamet yerinde dava etme hakkımız da bulunmaktadır.
 2. Sipariş teyidinden başka bir sonuç çıkmadığı taktirde ifa yeri Sulz am Neckar'dır.
 3. Bu sözleşme üzerinde sadece Federal Almanya Cumhuriyeti Kanunları, UN satış kanunu ve kanuna atıfta bulunan yönetmelikler istisna, uygulanabilmektedir.


Kullanıcı verilerinin kullanımıyla ilgili tüm bilgiler için bkz. Veri koruma beyanı

Ara
Hesabım E-postaŞifre
Alışveriş sepeti
Ürün sayısı: 0
Toplam: 0,00 
Göster
Hızlı sipariş
Stok durumu
Burada ürünlerin stok durumunu kontrol edebilirsiniz
Türkiye
Site haritası Yazdır Haber bülteni Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tüm hakları saklıdır. Telefon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Faks +49 (0) 74 54 / 793-33