Ürün grupları
Mıknatıslar, esnek, kolayca çıkartılabilir, kuvvet bağlantılı tespitleme elemanlarıdır. Örneğin kapaklarda yanlışlıkla açılmaya karşı kapatma emniyeti olarak görev görürler. Makinbe ve tesis imalatında kullanılırlar.

KIPP endüstriyel mıknatıslar

KIPP size çeşitli endüstriyel mıknatıslardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Çubuk mıknatıs, yuvarlak mıknatıs, tutma mıknatısı veya ham mıknatıs gibi farklı türler arasında ayrım yapılmaktadır. Modele bağlı olarak ısıya karşı son derece dayanıklıdırlar, yüksek tutma kuvvetleri vardır veya ekstra güçlü sürekli mıknatıslardır. Ürün yelpazemizde doğru mıknatısı bulamadıysanız size özel bir çözüm bulmamız için bizimle iletişime geçin. Uygulamanız için uygun olan çözümü seçin!

Mıknatıs türüne bağlı olarak ekranlı ve ekransız sistemler arasında ayrım yapılabilir. Ekransız sistemlerde manyetik çekirdek tüm taraflara doğru serbest konumdadır ve çevresinde manyetik olmayan bir katman yoktur. Bunun sonucunda mıknatıs, manyetik kuvvet etkisini tüm yönlere doğru tam olarak yayabilir. Ekranlı sistemlerde ise manyetik çekirdeğin etrafında manyetik olmayan malzemeden oluşan bir katman bulunur. Bu sayede manyetik kuvvet etkisi hedef odaklı şekilde belirli bir yöne yönlendirilebilir.

KIPP endüstriyel mıknatısların özellikleri

Endüstriyel mıknatıslar farklı modellerde mevcuttur. Çeşitli malzemelerden oluşurlar ve ilgili malzeme için tipik olan özelliklere sahiptirler. Çeşitli sürekli mıknatıslardan oluşan geniş ürün yelpazesi ile KIPP farklı sıcaklık dayanımına, tutma gücüne ve paslanma dayanımına sahip ürünler sunar.

Adı

Adına ilişkin referans

Zayıf -------------------------------- Güçlü

Mıknatıs gücü

Artık mıknatıslanma

Sert ferrit

AlNiCO

SmCo

NdFeB

Tekrarlanabilir adsorpsiyon

Tutma gücü

AlNiCo

Sert ferrit

SmCo

NdFeB

Mekanik sağlamlık

-

SmCo

Sert ferrit

NdFeB

AlNiCo

Paslanmaya karşı dayanıklı

-

NdFeB

AlNiCo

SmCo

Sert ferrit

Isı konusunda dayanıklı

Malzemeye özel
Curie sıcaklığı

NdFeB

SmCo

Sert ferrit

AlNiCo

Mıknatıslardaki malzeme versiyonları

Her bir malzeme farklı özelliklere sahip olduğundan, ilgili mıknatısın uygulama alanına ve kullanıma uygun olarak seçilmesi tavsiye edilir.

Neodim mıknatıslar (NdFeB)

Neodim-demir-bor mıknatıslar (NdFeB), kısaca neodim mıknatıslar günümüzde piyasada bulunabilen en güçlü sürekli mıknatıslardır. Yüksek mıknatıs kuvvetlerinin yanında yüksek tutma güçleri ile ön plana çıkarlar. Neodim mıknatısların bir dezavantajı düşük paslanma dayanımları ve düşük sıcaklık dayanımlarıdır. Bunun sonucu olarak neodim mıknatıslar temel olarak düşük sıcaklıklara sahip kullanım alanları için uygundur.

Samaryum-kobalt mıknatıslar (SmCo)

Samaryum-kobalt mıknatıslar (SmCo) samaryum ve kobalttan oluşan bir alaşımdan meydana gelir. Neodim mıknatıslardan sonraki en yüksek mıknatıs kuvvetine sahiptirler. Tutma gücü AlNiCo mıknatıslara veya sert ferrit mıknatıslara göre üç kattan beş kata kadar daha yüksektir. Yüksek paslanma dayanımı nedeniyle ayrı bir yüzey işlemi yapılmasına gerek yoktur. Ancak düşük bir mekanik dayanım, samaryum-kobalt mıknatısların daha kolay kırılmasına ve bu nedenle yüksek mekanik kuvvetlerin söz konusu olduğu uygulamalarda kullanım için uygun olmamasına yol açmaktadır.

Alüminyum-nikel-kobalt mıknatıslar (AlNiCo)

Bir alüminyum-nikel-kobalt alaşımından (AlNiCo) meydana gelen mıknatıslar yüksek sıcaklık istikrarı ve bununla bağlantılı olarak 450 °C’ye kadar çıkabilen yüksek bir ısı dayanımı ile ön plana çıkarlar. Bunun yanında yüksek bir mekanik sağlamlığa sahiptirler ve bu sayede yüksek mekanik kuvvet etkisi olan uygulamalar için uygundurlar. Ancak, AlNiCo mıknatısların tutma güçlerinin kıyaslandıklarında daha zayıf olduğu dikkate alınmalıdır.

Sert ferrit mıknatıslar

Sert ferrit mıknatıslar demir oksit ile baryum karbonat veya strontiyum karbonattan oluşur. Dolayısıyla ortalamanın üzerinde bir paslanma dayanımı ile yüksek bir sıcaklık istikrarı temin edilmektedir. Bu sayede 200 °C’ye kadar sıcaklıklara maruz bırakılabilirler. Mıknatıs kuvveti ve mekanik sağlamlık kıyaslandığında daha düşük olduğundan, bu durumun kullanım alanının seçimi sırasında dikkate alınması gerekir.

Mıknatıslar: Türler ve şekiller

Ham mıknatıslar

Ham mıknatıslarda her zaman yalıtımsız bir sistem söz konusudur. Sürekli mıknatısın tüm yüzeyleri manyetik bir kuvvet etkisine sahiptir. Bu sayede ham mıknatıslar istendiği şekilde mıknatıs sistemlerine veya gövdeler vs. gibi özel uygulamalara entegre edilebilirler. Ham mıknatıslar diğerlerinin yanında takım makinelerinde ve makine üretiminde, havacılık ve uzaycılık sektörleri ile otomobil endüstrisinde uygulama alanı bulurlar. KIPP ürün yelpazesinde farklı tür ve şekillerde ham mıknatıslar bulunmaktadır.

Neodimden yapılmış delikli pul mıknatıslar, deliksiz pul mıknatıslar ve yassı dikdörtgen blok mıknatıslar mevcuttur. Mıknatıslar galvaniz kaplamadır ve preslenerek veya yapıştırılarak monte edilebilir. Delikli modeller ek olarak vidalanabilirler. Neodimden üretilmiş ham mıknatıslar 80 °C’ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilirler.

Ham mıknatıslar aynı zamanda AlNiCo malzemeden üretilmiş olarak da temin edilmektedir. Ürün yelpazesinde yuvarlak çubuk mıknatıslar işlem görmemiş yüzey ile düğme mıknatıslar ve U mıknatıslar, bunların her biri kırmızı boyalı olarak bulunabilir. Maksimum 450 °C’ye kadar ulaşabilen yüksek sıcaklık aralıkları ile öne çıkarlar. Yüzeyleri, iyi paslanma dayanımları sayesinde bir işleme gerek duymaz ve montaj, presleme veya yapıştırma yöntemiyle gerçekleştirilir.

Yuvarlak mıknatıslar Çubuk mıknatıs

Çubuk mıknatıslar, sürekli mıknatıs maddesinden yapılmış bir çekirdeğe sahiptir. Manyetik yalıtım için bu çekirdek, manyetik olmayan bir malzeme ile gövdeden ayrılmıştır ve ekranlı bir sistem oluşur. KIPP’in çubuk mıknatısları özellikle makine üretimi ve metal işleme endüstrisi ile elektronik teknolojisi ve otomotiv endüstrisi alanlarında kullanılırlar.

Samaryum-kobalt mıknatıslı çubuk mıknatıslar pirinçten bir gövdeye sahiptir ve içten dişli olmadan veya içten dişliye sahip olarak vidalanabilir mıknatıs olarak sunulur. Bunlar sandviç mıknatıs yapısına sahiptirler. Burada arasında bir ayırma tabakası bulunan iki ayrı sürekli mıknatıs söz konusudur. Manyetik bir kısa devreden kaynaklanan tutma gücü kayıplarını önlemek için samaryum-kobalt çekirdeği olan yuvarlak mıknatıslar doğrudan demir içine preslenmemelidir. Mıktanıs gücünün ortadan kaldırılmaması sebebiyle SmCo çubuk mıknatıslar özellikle doğrudan nokta kaynak makinelerinde kullanım için uygundur. Neodim mıknatıs çekirdekli çubuk mıknatısları KIPP, yuvarlak işlenmiş tutma yüzeyli mıknatıslar ve standartlaştırılmış model olarak işlenmiş tutma yüzeyi olmadan portföyünde bulundurmaktadır. İşlenmiş tutma yüzeyi yuvarlak çubuk mıknatısının ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmesine izin verir. Her iki model pirinçten üretilmiş bir gövdeye sahiptir ve aynı şekilde sandviç mıknatıs sistemi olarak yapılandırılmıştır. Neodimden sabit çekirdekli yuvarlak sürekli mıknatıslar da asla demir içine doğrudan preslenmemelidir. Dolayısıyla tutma gücü kaybına da sebep olacak bir mıknatıs kısa devresi önlenmektedir.

Belirli bir yerleştirme toleransı gerektiren uygulamalar için AlNiCo mıknatıs çekirdeği olan çubuk mıknatıslar ve çelik gövdeler sunulur. 450 °C'ye varan sıcaklıklarda kullanılabilmektedirler. Uygulama presleme, yapıştırma veya büzüştürme aracılığıyla gerçekleşir.

Yuvarlak mıknatıslar Pot mıknatıslar

Ekranlı bir sistem elde etmek için manyetik çekirdek bir gövdeye dökülür veya preslenir. Mıknatıs ve gövde arasına manyetik olmayan ayırma tabakası yerleştirilir. KIPP’in pot mıknatısları diğerlerinin yanında makine üretimi, otomobil endüstrisi ve metal işleme endüstrisinde kullanılmaktadır.

Pot mıknatısların samaryum kobalttan üretilmiş mıknatıs çekirdeklerinin avantajı, sert ferrit veya AlNiCo malzemeden üretilmiş çekirdekler ile kıyaslandıklarında üç kat ile beş kat arasında daha yüksek tutma kuvvetine sahip olmalarıdır. KIPP, samaryum-kobalt pot mıknatıslarını gömme delikli mıknatıslar ve galvanize çelik gövde olarak veya silindirik delikli mıknatıslar ve paslanmaz çelik gövde olarak sunmaktadır. Her iki model yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmektedir. Montaj yapıştırma, vidalama veya presleme aracılığıyla gerçekleşir.

Neodim pot mıknatıslar farklı modeller ile temin edilebilmektedir. İster kancalı, içten dişli, gömme delikli, dişli muylu veya dişli burçlu pot mıknatıslar olarak. Neodimden üretilmiş sürekli mıknatıs ham madde sayesinde tutma gücü SmCo mıknatıslara kıyasla bir kez daha % 10-20 daha yüksektir.

Mıknatıslar, kauçuk koruyucu kılıflı

Hassas yüzeyleri korumak için KIPP kauçuk koruyucu kılıflı mıknatısları ürün yelpazesinde bulunduruyor. Koruyucu kauçuk kılıf TPE veya sentetik kauçuktan üretilmiştir. Kullanım alanları, makine üretimi ve elektronik teknolojisidir.

KIPP, pot mıknatıslar grubundan kauçuk neodim mıknatıslar satmaktadır. Yuvarlak mıknatıslar delikli, içten dişli, dişli burçlu ve dişli muylu olarak temin edilebilmektedir. Yassı dikdörtgen versiyonda mıknatıs içten dişli ve kauçuk koruyuculu kılıf ile temin edilmektedir.

Kauçuk tutma yüzeyli çubuklu mıknatıslar da mevcuttur. Bu model dişli muylu sayesinde vidalanabilen bir mıknatıstır ve paslanmaz çelik bir gövdeye sahiptir.

Mevcut yassı mıknatıslara ekleme yapmak için kauçuk koruyucu başlıklar sonradan da satın alınabilmektedir.

Tutma mıknatısları

KIPP’in yuvarlak tutma mıknatısları ABS’den üretilmiş bir plastik kılıf ile çevrelenmiş olan bir manyetik sert ferrit çekirdekten oluşurlar. Yapıları sayesinde tutma mıknatısları özellikle ayaklı tahta, beyaz tahta veya mantar panolar gibi ince saclardan kullanılmak için son derece uygundur.
Ara
Hesabım E-postaŞifre
Alışveriş sepeti
Ürün sayısı: 0
Toplam: 0,00 
Göster
Hızlı sipariş
Stok durumu
Burada ürünlerin stok durumunu kontrol edebilirsiniz
Türkiye
Site haritası Yazdır Haber bülteni Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tüm hakları saklıdır. Telefon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Faks +49 (0) 74 54 / 793-33