Ürün grupları
Doldurma seviyesi göstergeleri, kapatma tapaları

Doldurma seviyesi göstergeleri, kapatma tapaları

geri
Bu bileşenler, hidrolik sistemlerde kullanılır. Örneğin yağ seviyesi göstergesi olarak veya başka sıvılar için. Makine imalatında hazneler ve yağlama üniteleri için de uygundur.

KIPP'ten yağlama nipelleri, doldurma seviyesi göstergeleri ve dişli tapalar

HEINRICH KIPP WERK şirketinin ürün yelpazesinde çeşitli kumanda parçaları mevcuttur. Bunlara dolum ağızları, doldurma seviyesi göstergeleri, yağlama nipelleri ve dişli tapalar dahildir. Ürünler aşağıda belirtilen sınıfta özetleniyor „Doldurma seviyesi göstergeleri, dişli tapalar“. Birçok değişkesiyle beraber çeşitli ürünlerin geniş kapsamlı sunumunu keşfedin.

KIPP'in yağlama nipeli ürün yelpazesi

Yağlama nipeli yatakların ve diǧer hareketli parçaların yağlanmalarını sağlayan küçük norm parçalarıdır. Güvenli bir yağlamayı sağlamak için, yağlama maddesi düzenli biçimde gres tabancasıyla doldurulmalıdır veya ilave edilmelidir.

Yağlama nipellerinin işleme tarzı

Yağlama nipellerinin işleme tarzı çok kolaydır. Gres yaǧı gibi yağlama maddelerini yatak gibi bir gres tabancası vasıtasıyla hareketli parçalara doldurmaya yarayan ek parçalarıdır. Hareketli parçaların çok az boşluğu olduğundan yağlama maddesi çok dar bir alana yüksek basınçla doldurulmalıdır. Bunun için yaǧı 400 bar basınca kadar güçle dolduran gres tabancaları kullanılmaktadır. Yağlama nipellerinin özel formları sayesinde gres tabancalarının hortumlarının ağız parçaları, yağlama maddesiyle emniyetli biçimde doldurulabilmesi için, güvenli halde sabitlenebilir. Yağlama nipeline entegre edilmiş bir çekvalf içeri sıkılmış gres yağın tekrar dışarı çıkmamasını sağlıyor. Bu bir yay yataklı bilyadan ibarettir. Doldururken bilya basınç sayesinde içeri itilir ve yağlama maddesinin etrafından dolanarak içeri akmasına olanak tanır. Doldurmadan sonra basınç azalır ve yay bilyayı yukarı doǧru iter dolayısıyla yağlama nipeli kapatılır.

Çeşitli formlar – her uygulama için uygun yağlama nipeli

Yağlama nipelleri farklı yağlama uygulamaları için farklı mekanlarda kullanılabilirler. En iyi şekilde ulaşılabilmesini sağlamak için çeşitli değişkelerde yağlama nipelleri mevcuttur.
Konik yağlama nipeli

KIPP’in ürün yelpazesinde bunları bulacaksınız Konik yağlama nipelleri DIN 71412 gereǧince konik biçimli dişli ile. Adı konik biçiminden türemiştir. Konik yağlama nipelleri, yağlama nipelleri arasında en yaygın kullanılanlardan sayılıyor. Aşaǧıda belirtilen formlarda alınabilirler:

Çeşitli formlar sayesinde zor ulaşılabilen yerlerdeki yapı parçaları da rahat yağlanabilir. Basılarak sokulan koni nipeller veya basılarak sokulan yağlama nipellerinden farklı olarak dişli nipeller makine tahrikli kullanılan gres tabancaları için uygundur. Koni yağlama nipellerinin vidalanacakları dolayısıyla yüksek basınçların meydana geldiğinde de dışarı itilmez. Sürüme göre M6, M8 veya M10 dişlileri vardır. Konik yağlama nipellerinin korunması için çeşitli renklerde koruyucu başlıklar mevcuttur.

Yassı yağlama nipeli
Konik yağlama nipelleri yanında KIPP DIN 3404 gereǧince yassı yağlama nipelleri sunuyor. Yapı tarzları sayesinde yüksek yağlama maddesi akımına imkân sağlıyorlar ve çok yağlama maddesine ihtiyaç görülen uygulamalar için uygunlar. Bunlar basılarak sokulan yağlama nipelleri değildir, ama M6, M8, M10, M12 ve M16 ebatlarında sadece vidalanan nipeller olarak alınabilir. Sağlam yapı tarzları onları, yüksek dış yıpranmalara dayanmaları gereken makine uygulamaları için öne çıkarmaktadır.
Huni yağlama nipeli

Huni yağlama nipelleri, DIN 3405 gereǧince yassı yapı tarzları sayesinde gömmeli veya düz seviyeli biçimde montaja uygundur. KIPP çeşitli formları ürün yelpazesinde bulunduruyor:

  • altıgenli düz (Form A)
  • açılı 45° dört köşeli (Form B)
  • açılı 90° dört köşeli (Form C)

M6, M8 ve M10 dişli ebatlarıyla alınabilirler. Huni form ulaşılması zor olan yerlerin de güvenli biçimde yağlanmalarına olanak sağlamaktadır. Ancak gres tabancasının kuvvet bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir.

Yağlama nipellerin kullanım alanları

Bir şeyin yağlanması veya yağlama maddesiyle beslenmesi gereken uygulamaların çoğu için yağlama nipelleri uygundur. Makine ve alet yapımı yanında buna taşıma aracı ve özel makine yapımı da dahildir. Görevler sadece sanayi sektörüne sınırlanmamaktadır, özel alanda da kullanılıyorlar. Sanayide yatakların ve makinelerdeki hareketli parçaların yağlanılması gerekirken, özel alanda yağlama nipelleri bu meyanda römorklarda ve karavanlarda kullanılan frenlerde kullanılmaktadır.

Yağlama nipeli, doldurma seviyesi göstergesi ve dişli tapalar ürün yelpazesinden diǧer ürünler

Yağ seviyesi göstergesi

KIPP’in

doldurma seviyesi göstergesi veya yaǧ seviyesi göstergesi güvenli biçimde depoların ve başka kapların dolum seviyesini göstermektedir. Dış taraftan sabitlenerek beher doldurma seviyesi veya doldurma yüksekliği rahat okunabilir. Farklı ebatlar sayesinde göstergeler çeşitli türden tank modelleri için uygundur: Bu meyanda bir deponun yakıt yaǧı, hidrolik sıvısı veya yağlama malzemesi olup olmadığı önemli değildir. Doldurma seviyesine ilaveten sürümler yapılarına göre sıcaklığıhaznenin içinde bulunan malzemenin sıcaklığını da gösteriyor.

Analog sürümlerin yanında KIPP ürün yelpazesinde kabloya bağlı olarak farklı bilgileri kumandaya gönderenelektronik sürümleri de bulacaksınız. KIPP çevrimiçi maǧazasında dolum seviyesini kontrol etmek için elektrikli yaǧ seviyesi göstergeleri bulacaksınız. Bunun dışında sıcaklıǧı gösteren modeller de vardır veya doldurma seviyesi ve sıcaklıǧı gösteren sürümler de mevcuttur.

Dolum ağzı

Bir hazneye sıvıların doldurulmasını kolaylaştırmak için bunlar çok defa dolum ağzına sahiptir. Doldururken desteklemenin yanında ayrıca yaǧ depoları, ısıtma yaǧı depoları, hidrolik depoları veya yağlama maddeleri depoları gibi hazneleri güvenli biçimde kapatırlar. Çeşitli dolum ağızları modelleri alınabilir. Bunlar materyal ve işlevsellik açısından farklıdır ve dolayısıyla çeşitli sıvılarla kullanılmalarına imkân sağlamaktadır. Onlar örneǧin krom çeliğinden veya plastikten üretilmiştir ve ürüne bağlı olarak bir drenaj valfına sahiptir.

Dişli tapalar

Dişli tapalar olarak adlandırılmış olsalar da veya kapatma tapaları olarak adlandırılmış olsalar da kısmen klasik DIN parçaları söz konusudur. Sürüme göre contalı veya contasız alınabilirler ve açık alanları güvenli biçimde kilitleyebilirler. Aşaǧıda belirtilen malzemeler gibi farklı malzemelerin kullanılması sayesinde pirinç, plastik, alüminyum veya çelik geniş bir ürün yelpazesi meydana geliyor. Böylece hemen her türlü uygulama için doǧru dişli tapa veya kapatma tapası mevcuttur. Sürüme göre bir içten altıgen anahtarla, dıştan altıgen anahtarla veya elden monte edilirler.
Ara
Hesabım E-postaŞifre
Alışveriş sepeti
Ürün sayısı: 0
Toplam: 0,00 
Göster
Hızlı sipariş
Stok durumu
Burada ürünlerin stok durumunu kontrol edebilirsiniz
Türkiye
Site haritası Yazdır Haber bülteni Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tüm hakları saklıdır. Telefon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Faks +49 (0) 74 54 / 793-33